LEGRIS

Langue

legris.com

PARKER HANNIFIN Sp. z o. o. | ul. Równoległa 8 - 02-235 WARSZAWA, POLOGNE
Tél. : +48 (0) 22 57 32 400 | Fax : +48 (0) 22 57 32 403 | E-mail : warszawa@parker.com

Parker Hannifin Sp. z.o.o.


Parker Hannifin Sp. z.o.o.
ul. Równoległa 8
02-235 Warszawa

tel: +48 (0) 22 57 32 400
fax: +48 (0) 22 57 32 403 

 NIP: 522-10-23-427
VAT UE: PL 5252355260
REGON: 14043865


KRS: 0000252479
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
Wysokość Kapitału Zakładowego: 730 000,00 zł
 

Opening hours: Monday to Friday from 8.00 h to 16.00 h

 


Data by UMP-PcPL
Data by UMP-PcPL